Program & utredningar

En viktig del i arbetet med att bygga framtidens Gnesta är att skapa rätt förutsättningar. Genom att utreda och planera skapar vi underlag för beslut kring riktlinjer, policys och styrdokument. Dessa olika dokument underlättar sedan det fortsatta arbetet med att utveckla Gensta kommun.

Brödtext

Senast publicerad 2018-05-08