Utvecklingsplan för Gnesta centrum

Fågelperspektiv förslag till nytt centrumkvarter

Fågelperspektiv förslag till nytt centrum. Skiss av Ahlqvist och Almqvist arkitekter.

En plan för hur Gnesta centrum ska utvecklas antogs av kommunfullmäktige den 7 maj. I planen ges förslag på hur Gnesta centrum kan utvecklas och förtätas. Bland annat föreslås att centrumkvarteret ska byggas om helt.

Befolkningen i Gnesta kommun ökar och det gör att fler bostäder behöver byggas. Att förtäta de mest centrala delarna har många fördelar till exempel det sjönära läget i anslutning till handel och kommunikationer. Det ökande antalet invånare gör också att det finns förutsättning för mer lokal handel. I det nya centrumkvarteret finns planer på fler lokaler anpassade för handel i gatuplan.

Illustrationskarta över Gnesta centrum

Illustrationskarta över Gnesta centrum

I arbetet med att utveckla Gnesta centrum ingår även att förbättra de offentliga miljöerna som gator, torg och parker. I planen presenteras olika förslag på hur vi kan skapa ett trevligare och bättre centrum. Vissa av dessa förslag är redan genomförda till exempel aktivitetsparken i Thuleparken. Andra projekt som till exempel ombyggnationen av Östra och Västra Storgatan pågår.

När vi blir fler invånare och bygger mer bostäder behövs också fler parkeringsplatser. I planen ges förslag på hur och var parkeringar för boenden, handel och pendlare kan anläggas.

Arkitetkförslag: Vy från stationsområdet mot Marieströmsgatan

Illustration: Vy från stationsområdet mot Marieströmsgatan (Ahlqvist och Almqvist arkitekter).

Ett av förslagen är att helt bygga om centrumkvarteret och Postenhuset. Förslaget går ut på att byggnaderna som idag innehåller Guldsmens, Coop, Swedbank och Biblioteket samt Postenhuset rivs. På samma plats byggs istället nya 3-4 våningshus med handel i markplan och bostäder ovanpå (bilden högst upp på sidan).

Illustration: Vy från Östra Storgatan mot Stora torget och nya centrumkvarteret.

Illustration: Vy från Östra Storgatan mot Stora torget och nya centrumkvarteret. (Ahlqvist och Almqvist arkitekter)

Senast publicerad 2018-05-09