Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022

Flygbild över Frösjöstrandsområdet

I Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar kommunen planerna för bostadsutvecklingen för de kommande fem åren.

Senast publicerad 2018-08-15