2019-05-07

Anhörigträff inom funktionsnedsättning

Måndagen den 13 maj bjuder socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne in till anhörigträff, för anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Anhörigträffen ger möjlighet att ta del av ny information samt öppnar upp för nya dialoger mellan anhöriga, socialförvaltningen och socialnämnden.

Verksamhetschef för funktionsnedsättningsområdet, Anne Ringdahl, medverkar också och svarar på frågor. Pernilla Karlsson, enhetschef på daglig verksamhet, är också inbjuden för att berätta om digitaliseringen på dagliga verksamheten. Anhörigkonsulent Anu Näsman presenterar anhörigstödet i Gnesta kommun.

Anhörigträffen äger rum på Träffpunkten, Torggatan 16 B, klockan 16.00–18.00 måndagen den 13 maj.

Fika finns att köpa för 20 kr.

Anmäl dig senast den 10 maj till Anu Näsman, anhörigkonsulent, enligt kontaktuppgifterna nedan.

Senast publicerad 2019-05-07