2019-11-22

En vecka fri från våld

Den 25 november till 1 december är det En vecka fri från våld och Orange day. I Gnesta uppmärksammar vi detta med en utställning.

En vecka fri från våld arrangeras i länets samtliga kommuner och samordnas av Länsstyrelsen. Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. En vecka fri från våld inleds den 25:e november, som också är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Vi uppmärksammar veckan med utställningen Våld i nära relationer på biblioteket i Gnesta. Arrangör är Lotta Brattberg, Samordnare folkhälsa och våld i nära relationer i Gnesta kommun.


Orange Day

2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare kampanjen UNiTE To End Violence Against Women och utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.

Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser. I allt för många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.