2018-09-05

Familjecentral på gång i Gnesta

Utredningsarbetet med att starta upp en familjecentral i Gnesta fortskrider. Familjecentralen föreslås starta i samarbete med Landstinget, Vuxen- och omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta kommun.

Gnesta kommun har under de senaste månaderna tillsammans med Landstinget förhandlat om lokaler och hyror och nu finns en plan som kommer beslutas politiskt under hösten.

Målsättningen är att familjecentralen ska kunna invigas runt årsskiftet.

Vad är en familjecentral?

  • En familjecentral består av öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt förebyggande arbete från socialtjänsten.
  • En familjecentral är en mötesplats där föräldrar och barn får tillgång till ett lättillgängligt stöd från samhällets olika aktörer, som samlas under samma tak.
  • Verksamheten är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande.
  • Syftet är att lättare upptäcka och tillgodose de behov som finns hos familjer för att alla barn ska få en så bra uppväxt som möjligt.