2018-10-23

Färdtjänst och riksfärdtjänst i jul och nyår

Från och med den 12 december klockan 07:00 kan du som reser med färdtjänst i Sörmland börja planera dina resor inför den kommande jul- och nyårshelgen.

Skall man resa med riksfärdtjänst under perioden 22 december till 2 januari måste ansökan vara kommunen tillhanda senast 6 november.

Se nedanstående länk under relaterad info för att komma till sidan "Färdtjänst och riksfärdtjänst".