2019-04-24

Flytt av verksamheter inom äldre- och funktionsnedsättning

Tre verksamheter inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet byter lokaler i april och maj 2019.

Äldreboendet Frustunagården har nu flyttat till det nybyggda, fina äldreboendet Strandhagen. I och med det kommer nedanstående kommunala verksamheter att inrymmas i delar av Frustunagårdens gamla lokaler på plan 1. Frustunagården har ingång från två adresser, Nygatan 25 och Landshammarsgatan 5, se respektive adress nedan:

Samba dagliga verksamhet (fd Sambavägen)
Ingång från: Nygatan 25 (huvudentrén, framsidan)
Tel: 0158-275 316
Inflyttsdatum: Vecka 16, är redan på plats

Kortvården (fd Liljedalshemmet)
Ingång från: Landshammarsgatan 5 (baksidan)
Tel: 0158-275 568 (obs, nytt nummer)
Inflyttsdatum: 2019-04-24, är redan på plats

Regnbågens korttids/fritids
Ingång från Landshammarsgatan 5 (baksidan)
Tel: 0158-275 253
Inflyttsdatum: 2019-05-16