2019-05-24
Boende på Strandhagens äldreboende äter middag

Gnesta har lägst nattfasta i Sörmland

På Gnestas två äldreboenden har man lyckats få ner nattfastans längd mest i Sörmland. Nattfasta är benämningen på tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål.

Nattfasta är alltså tiden under natten då en person inte äter eller dricker någonting som ger nämnvärd energi. Socialstyrelsens rekommendation är att nattfastan inte bör överstiga elva timmar. Målet är att undvika att måltiderna kommer för tätt under dagen samt att motverka undernäring.

Minskat nattfastan mest

Nattfasterapporten, som genomförs av Nutritionsrådet Sörmland, består av en kartläggning av nattfastan för äldre vid särskilda boenden och på sjukhusen i Sörmland. Den visar att åtta av nio kommuner i länet samt landstinget har förbättrat sina resultat mellan mätningen 2016 och 2018. Gnesta är den kommun i länet som har minskat nattfastan allra mest och som även har det lägsta medelvärdet på nattfasta i länet under 2018, nämligen en medellängd på 9,95 timmar.

Förvaltningschef för Socialförvaltningen Ann Malmström är mycket nöjd med resultaten.
– Att minska ner nattfastans längd på våra äldreboenden är något som vi arbetat hårt för i Gnesta och det är därför väldigt roligt att se när det ger resultat!

Engagemang och förståelse

Anders Hallinder, enhetschef för Strandhagen, berättar om hur man i Gnesta arbetat för att minska nattfastan. Förutom att se över schemaläggning och planering av måltider och mellanmål, har man även lagt stor vikt i personalens engagemang och förståelse för att man kan göra skillnad genom sin inställning till kost och äldre.
– På utvecklingsdagar har vi haft nutrition och nattfasta som tema. Varje arbetsgrupp har fått komma med förslag på hur man kan arbeta. Ett bra samarbete mellan enheter och ett utvecklat teamarbete mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska har också stor vikt, berättar Anders.  

Att även ha ett engagerat måltidsombud som kan handleda sina kollegor är viktigt.
– Måltidsombuden har fått inspiration genom föreläsningar om kost och äldre och sedan spridit denna kunskap vidare i sina verksamheter, tillägger Anders.

Mer information 

Sveriges Radio P4 Sörmland har besökt Strandhagens äldreboende där de gjort ett reportage om arbetet med nattfastan. Lyssna på inslaget via länken nedan. Se relaterad info.

Hela Nattfasterapporten finns att läsa på Forskning och utveckling i Sörmlands hemsida. Se relaterad info.   

På Forskning och utveckling i Sörmlands hemsida kan du även lyssna på en podd där måltidsombudet från Strandhagen (dåvarande Frustunagården) berättar mer om arbetet kring nattfastan. Se relaterad info.

Bilden visar diagram med statistik för nattfastans utveckling i Sörmland mellan 2012 till 2018

Statistik ur Nattfasterapporten visar Gnesta jämfört med övriga kommuner mellan 2012 och 2018, där Gnesta gjort den största förändringen.

Senast publicerad 2019-05-24