2018-09-18

Gnestas nya äldreboende börjar ta form

Strandhagens fasad och innergård där byggnation pågår.

Byggnationen av Gnestas nya äldreboende Strandhagen pågår för fullt. Huskroppen och innerväggar är på plats och arbetet rullar på enligt planerna med målet att inflyttning kan ske i mitten av mars 2019.

I ett vackert läge vid Frönäs gärde har det nya, fina och moderna äldreboendet Strandhagen börjat ta form. Fasaden, som i princip är klar, består av stilrena material och färger där ljusgrå puts kombineras med paneler i neutrala gula samt gröna nyanser. Invändigt är innerväggarna på plats och arbete pågår nu med att bland annat montera hiss, sätta kakel i badrummen, måla väggar och dra rör. På innergården pågår markarbetet för fullt där en vacker trädgård så småningom ska växa fram.

– Det här kommer att bli toppen när det är färdigt! Det blir ett jättefint, stort och fräscht boende för våra äldre, säger Anne Ringdahl, verksamhetschef för äldreomsorgen i Gnesta kommun, under en rundvandring i lokalerna.

Montage. Till vänster Sabina Grennard från Gnestahem och Anne Ringdahl från Vuxen- och omsorgsförvaltningen utanför Strandhagens entré. Till höger ett av de nykaklade badrummen.

Sabina Grennard från Gnestahem och Anne Ringdahl från Vuxen- och omsorgsförvaltningen är nöjda med hur byggnationen fortlöper. Till höger syns ett av de nykaklade badrummen.

Ljusa varma färger

Strandhagen byggs i två plan beståendes av fyra enheter, varav två blir demensboende och två blir äldreboende. Det blir totalt 44 lägenheter om 35 kvadratmeter, alla med eget badrum, tvättmaskin och trinettkök.

– Men behoven styr. Behöver vi ställa om fler enheter till demensboende i framtiden så har vi möjligheten att göra det, då boendet byggs flexibelt med moderna lösningar anpassade för både äldreboende och demensboende, förklarar Anne Ringdahl.

Färgerna inomhus är ljusa, varma och lugna och all inredning anpassas för de äldres behov. Strandhagen får också eget tillagningskök – vilket innebär hemlagad mat direkt på bordet utan transporter.

Bild från en av lägenheterna på totalt 35 kvadratmeter som börjar ta form.

Lägenheterna som har en yta på 35 kvadratmeter börjar ta form.

Detaljplanering efter årsskiftet

Parallellt med byggnationen pågår också grovplanering med flyttförberedelser inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen. På Frustunagården, vars verksamheter kommer att flyttas över till Strandhagen, pågår också inventering av möbler och annan inredning. Detaljplaneringen kring boende- och personalflytt kommer dock först efter årsskiftet när det lättare går att se exakt hur efterfrågan ser ut.

– Vi tittar på helheten och de behov som finns, både vad gäller de som redan har ett boende idag och de som ansöker om att få ett. Först när vi vet vilka som kommer att bo på Strandhagen är det sedan möjligt att mer exakt avgöra hur fördelning av personal på varje enhet ska se ut, förklarar Anne.

Beredskap för fler boendeplatser

Att en befintlig verksamhet flyttas till nya lokaler innebär att antalet särskilda boendeplatser förblir ungefär desamma – något som kommunen känner sig helt trygg med.
– Vi är absolut inte oroade över om alla ska få plats, det kommer lösa sig, säger Anne och fortsätter:
 – Dels finns alltid en intern kö med önskemål om att få boendeplats på Ekhagen istället. Dessutom kommer vi ha beredskap med möjlighet att kunna öppna upp särskilda boendeplatser på Frustunagården, om behovet skulle uppstå.

Till Frustunagårdens lokaler kommer även andra kommunala verksamheter att flytta in, bland annat Liljedalshemmets kortvårdsverksamhet.

Bild på ett av Strandhagens luftiga samlingsrum med tillhörande stor balkong.

Ett av Strandhagens luftiga samlingsrum med tillhörande stor balkong. Ett separat TV-rum kommer även att finnas i anslutning till detta rum.

Bild på Strandhagens framsida med stor entré. I den högra tillbyggnaden bredvid entrén kommer dagverksamhet för demenssjuka att flytta in.

Strandhagens framsida med stor entré där en på- och avstigningsplats även kommer att placeras. I den högra tillbyggnaden bredvid entrén kommer dagverksamhet för demenssjuka att flytta in.