2018-05-07

Gnesta ungdomsboende ställs om till stödboende

Antalet asylsökande barn i Sverige har minskat drastiskt de senaste åren. Det medför att behovet av HVB (Hem för vård och boende) också har minskat, så även i Gnesta kommun. Istället har behovet av stödboende ökat i Gnesta. Det leder till att Gnesta ungdomsboende, HVB, nu kommer att ställas om till ett stödboende.

Omställningen av HVB medför därmed att det blir en utökning av de platser som redan finns på det befintliga stödboendet i kommunen. Enligt Migrationsverkets prognos kommer Gnesta kommun att ta emot en asylsökande ungdom under 2018. Preliminärt kommer färre än 20 nyanlända ungdomar att finnas inskrivna i socialtjänstens försorg från och med juni. Ett fåtal av dessa är i behov av HVB eller familjehem. Dessa ungdomar kommer att erbjudas placering i familjehem eller HVB, i Gnesta eller närliggande kommuner.

Ungdomarna som inte längre är i behov av HVB eller familjehem, kommer istället att erbjudas plats i Gnesta stödboende. Stödboende är en boendeform som kom 2016 och liknar HVB, men innebär mer självständighet och eget ansvar för ungdomen. Det är ett steg mellan HVB och egen lägenhet.

– Ett HVB är väldigt omhändertagande med tillgång till vård och behandling dygnet runt. Där får ungdomarna maten lagad, personal som väcker dem på morgonen och så vidare. Det naturliga på stödboendet är att de istället blir mer självgående och får öva sig i att ta mer eget ansvar, med stöd av personalen på boendet. Det är ett sätt att förbereda ungdomarna för vuxenlivet, säger Mats Engström, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Gnesta kommun.

HVB-verksamheten i Gnesta ställs om till stödboende genom en mjuk övergång under sommaren 2018. Ungdomarna som ska bo på stödboendet kommer tillsammans med medarbetare och enhetschef att planera för hur verksamheten ska utformas utefter de behov som finns. Bemanningen på stödboendet kommer därmed att anpassas utifrån ungdomarnas behov.

– Denna process som Gnesta kommun är i just nu pågår i många kommuner runt om i Sverige i och med att vi får allt färre asylsökande. Samtidigt har de ungdomar som bor på vårt HVB idag blivit äldre och mer självständiga, fortsätter Mats Engström.

Berörd personal kommer tillsammans med enhetschef, HR samt fackliga organisationer att föra diskussioner kring hur personalomställningen ska ske.

Vuxen- och omsorgsnämnden kommer den 24 maj att ta det politiska beslutet att verksamheten ställs om från HVB till stödboendeverksamhet.

Frågor och mer information
Vid frågor, vänligen kontakta Mats Engström, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Gnesta kommun, via telefon 0158- 275 150 eller via e-post mats.engstrom@gnesta.se.