2018-10-30

Halloween och föräldrafria fester?

Höstlovet med firande av Halloween är en tid då många ungdomar kan komma i kontakt med alkohol. För dig som är förälder finns stora möjligheter att göra skillnad för hur just din tonåring ser på alkohol och fest.

Cirka nio av tio av länets tonårsföräldrar tror att ungdomar under 18 år dricker alkohol på föräldrafria fester, men endast tre av tio tror att deras egen tonåring är en av dem som dricker. Skillnaden är stor mellan föräldrars syn på tonåringars drickande generellt och synen på den egna tonåringens drickande. Det visar den undersökning som gjorts hos både föräldrar och ungdomar av organisationen IQ.

– Som förälder vill man tro det bästa om sina barn men verkligheten kan se annorlunda ut. Ett tips är att prata med andra föräldrar och sätta upp gemensamma regler, säger Elin Schelin, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete i Sörmlands län.

Undersökningen bland tonåringar visar att föräldrar och föräldrars engagemang är mycket viktigt när det kommer till alkohol och fester.
– Som förälder kan du alltid göra skillnad. Därför är det viktigt att du har en realistisk bild av vad som händer på föräldrafria fester, säger Karin Hagman, vd på IQ.

I undersökningen har majoriteten av ungdomarna svarat att de tycker det är bra att föräldrar finns tillgängliga och att de väntar uppe när barnen varit ute under kvällen.
– Att vara tydlig som förälder när det kommer till alkohol är något många ungdomar uppskattar och ett sätt att visa att du bryr dig. Många unga tycker också att föräldrar är bäst lämpade att prata med dem om alkohol, fortsätter Karin Hagman.

Fem tips till tonårsföräldrar

 1. Visa att du bryr dig
  Prata med din tonåring om lovet och Halloween, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol, tider och så vidare.

 2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut
  Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.

 3. Hjälp till att säga nej
  Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

 4. Håll kontakten
  Ska din tonåring ut och träffa kompisar eller iväg på festligheter på Halloween är det bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig om något skulle hända.

 5. Kom överens med andra föräldrar
  Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare.

Visste du att:

 • 85 procent av ungdomarna i IQ:s undersökning svarar att de tycker det är bra föräldrar inte bjuder sina barn på alkohol.
 • Drygt 7 av 10 ungdomarna anser att de tycker att föräldrar är bäst lämpade att prata med dem om riskerna med att dricka alkohol.
 • 20 procent av andraårseleverna på gymnasiet och 10 procent av eleverna i nian anger att senaste gången de drack alkohol fick de tag på alkoholen från Systembolaget av föräldrar som köpt ut (Källa: Skolelevers drogvanor 2017, CAN).


Mer information och tips kring ungdomar och alkohol, hittar du under Relaterad info.