2018-08-02

Höjda omsorgsavgifter i Gnesta kommun

Avgifterna för insatser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning höjs nu i kommunen. Anledningen är att Gnesta kommun inte höjt priserna sedan 2015 och därför hamnat efter omvärldens prisutveckling.

– Med de nya fastställda avgifterna kommer Gnesta att hålla motsvarande priser som finns över hela riket. Prisbasbeloppet, som vi och övriga kommuner i landet förhåller oss till, fastställs av regeringen varje år, förklarar Linda Bergström, verksamhetschef för Administration och bistånd.

Att avgifterna höjs innebär inte att man som brukare av en insats automatiskt får en högre kostnad.
– Det styrs helt av vilken inkomst som uppgetts i den inkomstförfrågan som skickats in till kommunens avgiftshandläggare tidigare i år. Vi har nu gjort nya avgiftsuträkningar baserade på dessa inkomstuppgifter, fortsätter Linda Bergström.

Nya fasta engångskostnader

Utöver de höjningar som görs på befintliga avgifter kommer även ett par nya fasta engångskostnader att tillkomma inom vissa insatser. Det gäller dels en egenavgift för ej återlämnat trygghetslarm eller borttappad tryggethetslarmknapp, samt hjälpmedel så som bland annat ortoser och kompressionshjälpmedel inom hemsjukvården.

Beslutet om höjningen togs i Vuxen- och omsorgsnämnden den 24 maj. De nya avgifterna gäller från och med juli månad 2018 och kommer att faktureras i augusti. Informationsbrev med nytt avgiftsbeslut har skickats ut till alla som har omsorgsinsatser hos Gnesta kommun.

Mer information

För frågor eller mer information, vänligen kontakta Lindha Stenlund, avgiftshandläggare i Gnesta kommun, enligt kontaktuppgifterna nedan.