2018-12-21

Ingen ska behöva utstå våld i hemmet

Våld är något som dessvärre inte tar julledigt. Därför är det bra att veta att det alltid finns hjälp att få, oavsett vilken dag det är eller vilken tid på dygnet det sker.

Upplever du att någon som står dig nära skadar, smärtar, skrämmer eller kränker dig? Eller kanske får dig att göra något mot din vilja eller avstå från att göra något som du vill?

Det är socialtjänstens ansvar att stödja och hjälpa barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Om du känner igen dig – tveka inte att höra av dig till oss. Det finns hjälp att få, hos bland annat socialtjänsten, Socialjouren och Kvinnofridslinjen. Du hittar alla telefonnummer under Kontakt nedan.