2020-11-09

Munskydd inom äldreomsorg och LSS

För att ytterligare minimera risk för spridning av covid-19 har Socialnämnden i Gnesta kommun beslutat att munskydd ska användas inom socialförvaltningens verksamheter rörande äldreomsorg och LSS.

Munskydd ska användas i nära vårdkontakter där avstånd på 1,5 meter inte kan hållas, alltså även om det inte finns misstänkt eller konstaterad coronasmitta. Verksamheter som berörs är äldreomsorg samt insatser som regleras inom Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Beslutet fattades i och med att Region Sörmland infört krav på munskydd för sin personal i alla patientnära situationer, och flera kommuner gör nu detsamma.

Beslutet gäller under perioden 6 november till den 26 november.

Gnesta kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Kommunens arbete med anledning av covid-19 hittar du här: gnesta.se/covid19