2018-12-27

Namnbyte för nämnd och förvaltning

Efter beslut i både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige står det klart att både Vuxen- och omsorgsnämnden samt Vuxen- och omsorgsförvaltningen kommer att byta namn efter årsskiftet.

Socialnämnden och Socialförvaltningen blir det nya namnen som börjar gälla den 1 januari 2019. Namnbytet görs för att tydliggöra Vuxen- och omsorgsnämndens ansvar för frågor som rör socialtjänsten samt den kommunala hälso- och sjukvården.

Nytt från årsskiftet är att Socialnämnden då även kommer att ansvara för kommunens arbetsmarknadsfrågor, integrationsverksamhet och vuxenutbildning. Ett nytt reglemente har även antagits för Socialnämnden, som också börjar gälla den 1 januari 2019.

Namnbytet förväntas inte få några ekonomiska konsekvenser, annat än arbetstid för att ändra i dokument samt för att uppdatera eventuella trycksaker och skyltar. Dessa namnändringar kommer att ske allt eftersom med start den 1 januari 2019.

Senast publicerad 2018-12-27