2018-04-26

Ny spetskompetens inom demensvård

Gnesta kommun satsar på att utveckla arbetet med demensvård. Bättre handledning till personal, utökat stöd till anhöriga samt förbättrad samverkan med andra vårdinstanser – det är huvuduppdraget för den nya demenssamordnare som nu finns på plats i Gnesta.

Undersköterskan och tillika Silviasystern Viktoria Axzell har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom demenssjukvården. Tidigare har hon utöver arbete på särskilt boende i Södertälje och på dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Gnesta, även arbetat på Stiftelsen Silviahemmet på Drottningholm.
– Silviahemmet, som grundades av drottning Silvia, är ledande i Sverige på att specialistutbilda vårdare och handledare inom demensvård. De främjar även forskningen inom området på många olika sätt, berättar Viktoria som själv utbildat sig vid både Silviahemmet och via Sophiahemmet Högskola.

Bilden visar Viktoria Axzell, ny demenssamordnare i Gnesta kommun.

Viktoria Axzell, ny demenssamordnare i Gnesta kommun.

"Stöd genom hela demensresan"

Gedigen kunskap och erfarenhet följer därför med i bagaget då Viktoria nu intar rollen som Gnesta kommuns demenssamordnare.
– Det här känns fantastiskt, spännande och utmanande! Det finns ett stort behov i Gnesta och jag känner därför att jag kan göra stor nytta här. Jag brinner för detta arbete och det ska bli så roligt att få utveckla demensvården i Gnesta.

Viktoria menar att det är enormt viktigt att alla som kommer i kontakt med demenssjukdom ska känna att de har någon att vända sig till.
– Mitt mål är att vara ett stöd genom hela demensresan, både för den som är sjuk och för den som är anhörig. Jag finns här för att stötta, informera och agera bollplank, men även för att vägleda och utbilda personal, fortsätter hon.

Viktoria är stationerad på Skogsgläntans dagverksamhet på Frustunagården då hon vill vara synlig och arbeta så nära brukarna som möjligt, men hon arbetar med alla verksamheter där det finns behov av stöd. Samarbete kommer även att ske med anhörigstöd, Minnesmottagningen i Nyköping, Gnesta Vårdcentral samt äldre- och handikapporganisationer. En ny anhörigutbildning i demens har redan startats upp och fler utbildningar planeras för hösten.

Ett lyft för kommunens demensarbete

Anne Ringdahl, verksamhetschef för Äldre, Funktionsstöd och Hälso- och sjukvård, är mycket nöjd med att nu ha Viktoria på plats.
– Det är oerhört värdefullt för oss att få in en person med hennes kompetens. Viktoria kan nu handleda och stötta både omvårdnadspersonal och biståndshandläggare, så att vi kan öka kunskapen men också ge anhöriga bättre stöd. Det är ett lyft för oss i förvaltningen och för kommunens arbete med att utveckla demenssjukvården!

 

Du som vill komma i kontakt med Viktoria Axzell når henne via kommunens växel, på 0158 - 275 000.

Mer information om anhörigutbildningen i demens hittar du här.PDF