2018-12-20

Nytt nummer av Vuxen & Omsorgsnytt

Nu finns årets sista nyhetsbrev från Vuxen- och omsorgsförvaltningen ute fylld med intressant läsning!

I detta nummer summerar förvaltningschef Ann Malmström året som gått. Vi gör även en djupdykning i kommunens frivilligverksamhet - vad innebär det att vara frivillig och vad skulle just du kunna hjälpa till med? Och framför allt, vad bidrar uppdragen med till kommunens invånare? Möt vår frivilligsamordnare, frivilliga och mottagare som berättar mer!

Du kan även läsa mer om de förändringar som nu sker inom förvaltningen efter årsskiftet. Både Vuxen- och omsorgsförvaltningen, nämnden och Individ- och familjeomsorgen byter namn, samtidigt som enheten för Vuxenutbildning och Arbetsmarknad också kommer att flyttas över till förvaltningen.

Nyhetsbrevet Vuxen & Omsorgsnytt skapas och ges ut av Vuxen- och omsorgsförvaltningen i Gnesta kommun, med syfte att kunna nå ut med viktig information, intressanta intervjuer och djupgående reportage från förvaltningens verksamheter, aktiviteter och uppdrag. Du hittar det senaste numret under Relaterad info nedan och där finns även mer information kring nyhetsbrevet.