2018-11-26

Omställning av HVB till stödboende är klart

I maj togs beslutet att ställa om kommunens HVB (Hem för vård och boende) till stödboendeverksamhet. Omställningen, som medfört en utökning av stödboendeplatser i kommunen, har gått enligt planen.

Beslutet om omställningen togs av Vuxen- och omsorgsnämnden den 24 maj. Anledningen till omställningen är att antalet asylsökande barn har minskat drastiskt och antalet som Gnesta kommun ansvarar för också har minskat markant det senaste året. Enligt Migrationsverkets prognos kommer Gnesta kommun att ta emot en asylsökande ungdom under 2018. Då antalet kommunanvisade har minskat har ungdomarna nu även fått flytta från lokalerna på Platåvägen till mer långsiktiga boenden i kommunen.

Stödboende är en boendeform som kom 2016 och liknar HVB, men innebär mer självständighet och eget ansvar för ungdomen. Det är ett steg mellan HVB och egen lägenhet. HVB-verksamheten i Gnesta ställdes om till stödboende genom en mjuk övergång under sommaren 2018. Mer information kring omställningen finns att läsa i nyhetsartikeln Gnesta ungdomsboende ställs om till stödboende, under relaterad info nedan.