2020-02-24

Privat hemtjänstutförare i Gnesta kommun

Från den 1 mars kan den som får hemtjänst välja om hemtjänsten ska utföras av kommunen eller av ett privat hemtjänstföretag.

Från och med den 1 mars kommer företaget Lindalens Omsorg AB erbjuda hemtjänstinsatser i Gnesta kommun. Det betyder att den som fått sin ansökan om hemtjänst beviljad, kan välja mellan hemtjänst i kommunal eller privat regi.

Lag om valfrihetssystem, LOV

I Gnesta kommun tillämpar vi valfrihet inom hemtjänsten, i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen ger kommuner möjlighet att öppna för privata utförare inom den kommunala omsorgen.

För att du ska känna dig trygg med din omsorg, vilken utförare du än väljer, måste företag som vill erbjuda hemtjänst först bli godkända av kommunen. Kommunen ansvarar också för att följa upp och utvärdera de godkända verksamheterna.