2019-08-29

Samtalsgrupper hösten 2019

Är du anhörig till personer med demens och/eller psykisk ohälsa eller har du barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Behöver du någon att prata med?

Då är du varmt välkommen att vara med i en samtalsgrupp där du får prata med andra i samma situation som du. Vi träffas vid flera tillfällen. Gnesta kommuns anhörigkonsulent kommer att vara på plats vid varje tillfälle och vi kan även få besök från andra verksamheter.

Följande grupper kan vi erbjuda under hösten:

  • Sorgegrupp för dig som har anhörig med demenssjukdom

  • Anhöriga till personer med psykisk ohälsa

  • Anhöriga till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar


Har du frågor eller vill du anmäla dig? Kontakta anhörigkonsulent Anu Näsman, se kontaktuppgifter