2019-09-19

Seniordagen 2019

Varmt välkommen till Seniordagen 2019. Årets tema är hälsa och välbefinnande - föreläsningar, fallprevention och fikabord väntar.

Dag: 3 oktober 2019
Tid: 9.00-16.00
Plats: Elektron, Västra storgatan, Gnesta. Hiss finns på baksidan.

9.00-9.30 Välkomna
Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne inleder dagen tillsammans med Jan Ancker från SPF och Lena Hellström från PRO.
9.30-10.15 Balansera mera
Folkhälsosamordnare Lotta Brattberg och aktivitetssamordnare Veronica Dittmer berättar om konceptet Balansera mera
10.15-10.35 Frukt- & frågestund
10.35-12.00 Föreläsning: Fallrisker, läkemedel och vad man själv kan göra för att förebygga risker.
Sjuksköterska Kristine Illerström, Fysioterapeut Matilda Falk och Arbetsterapeut Therése Rosenqvist föreläser. I passet ingår ett kortare pass Sittgympa.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Aldrig ensam i Gnesta Anhörigkonsulent Anu Näsman, Aktivitetssamordnare Veronica Dittmer, Frivilligsamordnare Åsa
Gustavsson, PRO och SPF berättar om satsningen Aldrig ensam i Gnesta
14.00-16.00 Föreläsning: Det är aldrig för sent att må bra
Susanne Rolfner Suvanto är en flititgt anlitad föreläsare som med stort engagemang
och djup kunskap berättar om psykisk hälsa hos äldre. Hon har skrivit flera böcker i ämnet och har varit utredare på uppdrag av regeringen.

Skrivtolkning finns hela dagen.

Vi avslutar dagen med politikernas fikabord för alla som tagit del av och bidragit till att dagen blev så bra.

Senast publicerad 2019-09-20