2019-02-26

Socialberedskap och socialjour i Gnesta

För den som behöver få akut stöd och skydd finns socialberedskap och socialjour i Gnesta. Dit kan man som invånare vända sig med akuta frågor om exempelvis barn som far illa, våld i nära relationer, skyddsåtgärder och akut behov av ekonomiskt stöd.

Tillsammans svarar socialberedskap vardag och socialjouren på akuta frågor dygnet runt, alla årets dagar.

Socialberedskap vardag

Socialberedskap vardag bemannas av socialsekreterare och har öppet dagtid, alla helgfria vardagar mellan klockan 08.00-17.00. De tar emot akuta frågor såsom orosanmälning för barn, orosanmälning för vuxna personer som har missbruk, personer som upplever våld i nära relation och vill söka stöd och skydd samt ekonomisk nödprövning.

Telefonnummer till Socialberedskap vardag är 0158 – 27 59 50.

När socialberedskap är stängt så går det istället att få kontakt med socialjouren.

Länsgemensam socialjour

Från och med den första mars kommer en länsgemensam socialjour i Sörmland att träda i kraft. Socialjouren, som bemannas av socialsekreterare, handhar endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag. På kvällar och helger prioriteras barnärenden samt skyddsbehövande som upplever våld i nära relation. Socialjouren är tillgänglig efter kontorstid, normalt 17.00-08.00 samt helger och röda dagar. 

Södermanlands länsgemensamma socialjour nås via SOS Alarm på telefonnummer 112, där man ber att få bli kopplad till Södermanlands gemensamma socialjour.

Icke akuta frågor

Receptionen inom Stöd och vägledning (Industrigatan 8, plan 3, Tvålen) är till för frågor som inte är akuta. Receptionen bemannas av administrativ personal. Receptionen kommer från den första mars att vara öppen måndagar 09.00-17.30 samt tisdagar till fredagar 09.00-15.00.
Telefonnummer till receptionen är 0158 – 27 51 45.

Receptionen är öppen halvdag (09.00-12.00) innan aftnar samt röda dagar och håller stängt på aftnar, röda dagar och klämdagar.