2020-03-10

Statsbidrag till Gnesta seniorsamverkan

Gnesta seniorsamverkan (GSSam) har beviljats ett statsbidrag från Socialstyrelsen. Exakt vad pengarna kommer användas till är inte bestämt, men ska på något sätt finansiera fortsatta satsningar inom projektet Aldrig ensam i Gnestabygden.

Projektet Aldrig ensam i Gnestabygden startade 2018 med syfte att motverka ofrivillig ensamhet och öka den psykiska och fysiska hälsan hos seniorerna i Gnesta kommun. Projektet är ett nära samarbete mellan seniorföreningarna SPF Seniorerna, PRO och Gnesta kommun. Sedan starten har bland annat mötesplatsen Powerhuset skapats, som i dag lockar många besökare till evenemang, aktiviteter och social samvaro. Kommunens frivilligverksamhet är ett annat exempel, där människor ideellt gör insatser för andra, inte minst för att motverka ensamhet och isolering.

Möjliggör fortsatta satsningar

Statsbidraget från Socialstyrelsen är på 200 000 kronor och ska användas till insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

- Ett välkommet tillskott som gör det möjligt för oss att fortsätta och utvidga vårt projekt Aldrig ensam i Gnestabygden under 2020. Exakt vad pengarna kommer användas till kommer att bestämmas under våren, men utökade öppettider för Powerhuset står högt på önskelistan, säger Jan Ancker, ordförande i Gnesta Seniorsamverkan.