2020-06-11

Tips till tonårsföräldrar inför sommaren

Skolavslutning och sommarlov – för många ungdomar är det starten på en lång härlig sommar. Men det är också en tid då det tyvärr inträffar händelser där brott, alkohol och narkotika förekommer bland ungdomar.

Skolavslutning, midsommar och varma sommarkvällar med polarna. Nu väntar en tid då risken ökar att många ungdomar dricker alkohol för första gången. Många råkar också ut för bråk och olyckor på grund av fylla.

Som tonårsförälder/vårdnadshavare kan du ofta känna sig maktlös, men det finns så mycket du kan göra. En bra relation handlar om att bygga upp förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och att du tar dem på allvar. Våga vara omtänksam och prata om dina känslor med ditt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det men du måste också våga släppa taget. Som tonåring befinner man sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen. Det är mycket nytt att ta ställning till och det kan vara svårt att stå emot grupptryck.

Fem tips till dig som tonårsförälder

 1. Visa att du bryr dig
  Prata med din tonåring om sommarlovet – hur ser planerna ut, vad ska hen göra, vilka ska hen träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol, tider och så vidare. Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon och det är även bra att finnas tillgänglig om något skulle hända.

 2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut
  Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är okej att de dricker.

 3. Hjälp till att säga nej
  Ge din tonåring bra argument och berätta att det är helt okej att ha en egen vilja och säga nej, även när ”alla andra” säger ja. Berätta också att det faktiskt inte är sant att alla ungdomar dricker.

 4. Våga prata om alkohol
  Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det. Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du är, desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt. En bra idé är att inte se det som att du ska ”säga till” din tonåring. Se det istället som att du tar initiativet till ett samtal, där båda får komma till tals. På så vis hamnar inte din tonåring i underläge.

 5. Kom överens med andra föräldrar
  Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare. Det kan vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussionerna med din tonåring.

Kom ihåg att du är en förebild som kan påverka – du som förälder är viktig och det du gör och säger har stor betydelse för dina barn! Fundera på vilka värderingar kring alkohol som du vill förmedla till just ditt barn.

Sommarlovsaktiviteter för ungdomar

Även den här sommaren arrangerar Gnesta kommun sommarlovsaktiviteter för ungdomar.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför begränsat antal deltagare vid våra aktiviteter.

För alla sommarlovsaktiveter, se relaterad info