2019-04-26
Ölburkar på gräsmatta

Tips till vårdnadshavare inför valborg

Valborgsfirandet står för dörren – en dag då många unga kommer i kontakt med, och konsumerar alkohol. Du som vårdnadshavare har dock stora möjligheter att se till att det inte blir så.

En hel del unga tänker att alkohol och fest hör valborg till. Under sådana dagar dricker många ungdomar för första gången. Många råkar också ut för bråk och olyckor på grund av fylla. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska agera gentemot sin tonåring, inte minst då man utsätts för tjat och påtryckningar om att bland annat köpa ut.

När det kommer till tonåringar och alkohol kan du som vårdnadshavare verkligen göra skillnad. Tro inget annat. Du kan visa att du bryr dig, lyssna och vara tydlig med vad du tycker om saker och ting. För tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – trots att det inte alltid verkar så. Enligt IQ/Norstats undersökning 2018 tycker hela nio av tio ungdomar att det är bra att man som förälder pratar om alkohol med sina barn – lika många tycker också det är bra att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn.

Fem tips till vårdnadshavare inför valborg:

 1. Visa att du bryr dig
  Prata med din tonåring om valborg – hur ser planerna ut, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol, tider och så vidare. Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon och det är även bra att finnas tillgänglig om något skulle hända.

 2. Våga prata om alkohol
  Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det. Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du är, desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt. En bra idé är att inte se det som att du ska ”säga till” din tonåring. Se det istället som att du tar initiativet till ett samtal, där båda får komma till tals. På så vis hamnar inte din tonåring i underläge.

 3. Bjud inte på alkohol och köp inte ut
  Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är okej att de dricker.

 4. Hjälp till att säga nej
  Ge din tonåring bra argument och berätta att det är helt okej att ha en egen vilja och säga nej, även när ”alla andra” säger ja. Berätta också att det faktiskt inte är sant att alla ungdomar dricker.

 5. Ta hjälp av andra föräldrar
  Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare. Det kan vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussionerna med din tonåring.

Kom ihåg att du är en förebild – fundera på vilka värderingar kring alkohol som du vill förmedla till ditt barn.

Mer information, statistik och handfasta tips som rör ungdomar och alkohol hittar du nedan. Se relaterad info.