2019-08-27

Välkommen på anhörigutbildning i demens

Anhörigstödet i Gnesta kommun kan återigen erbjuda anhörigutbildning i demens. Utbildningen leds av demenssamordnare Viktoria Axzell.

Du som har en anhörig eller närstående som drabbats av demenssjukdom har nu möjlighet att ta del av anhörigstödets utbildning i demens. Utbildningen leds av kommunens demenssamordnare, Viktoria Axzell.

Viktoria har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom demensvården, bland annat från Silviahemmet som är ledande inom utbildning av vårdare och handledare inom demensvård. Nu finns hon i Gnesta för att stötta, utbilda och vägleda inom demens

Anhörigutbildningen består av träffar vid fyra tillfällen och innehåller information om bland annat:

  • Demenssjukdomar
  • Symptom
  • Bemötande
  • Anhörigstöd

Dag: Tisdagar 24/9, 1/10, 8/10 och 15/10.
Tid: 18.00-19.30
Plats: Träffpunkten, Torggatan 16 B, Gnesta
Arrangör: Anhörigstödet i Gnesta kommun

Anmälan görs senast den 22 september 2019 via e-post eller telefon till anhörigkonsulent Anu Näsman: anu.nasman@gnesta.se, 0158-275 113

Senast publicerad 2019-09-10