2018-12-28

Vuxenutbildning och arbetsmarknad till Socialförvaltningen

Efter beslut i Kommunfullmäktige står det klart att kommunens enhet för Vuxenutbildning och Arbetsmarknad flyttas över till Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg den 1 januari 2019. Där sker även namnbyte samt organisationsanpassning efter sammanslagningen.

Idag är Individ- och familjeomsorgen (IFO) organiserade under Vuxen- och omsorgsförvaltningen (som blir Socialförvaltningen 190101) medan Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA) är organiserade under Kommunstyrelseförvaltningen. Båda verksamheterna är beroende av varandra när det gäller integration, vägledning, arbetsmarknad och kompetenshöjande insatser för medborgare.

Effektivare användning av resurser

Det finns behov av att bättre samordna kommunens arbete med vägledning, utbildning och stöd till sysselsättning med målgrupperna arbetssökande, nyanlända och de som har behov av ekonomiskt bistånd – vilket nu sammanslagningen ger fina möjligheter till. Arbetet kommer även att underlättas av att båda organisationerna nu lyder under en och samma nämnd.

– IFO och VuA har mycket gemensamt och vi ser att vi kan använda oss bättre och mera effektivt med de resurser vi har för att stödja flera medborgare. Det blir mycket tydligare arbetsmarknadsperspektiv. Jag ser det som en riktigt kul utmaning och få till detta, säger Mats Engström, verksamhetschef för IFO och även tillförordnad verksamhetschef för VuA.

Hamnar i rätt sammanhang nu

Både Angelica Markström Zunko, ny enhetschef för Stöd till arbete och Helene Pettersson, rektor/enhetschef för Vuxenutbildningen, ser också positivt på verksamhetsövergången. De är båda peppade på att nu bli sammanslagna med IFO.

– Jag känner stor förväntan! Det känns som att vi hamnar i ett sammanhang där vi nu mer kommer till vår rätt, då det är denna förvaltning som vi arbetar mest mot. Genom samverkan mellan enheterna kommer vi kunna arbeta mer operativt där vi utvecklar många områden och nyttjar varandras kompetens bättre, säger Angelica.

– Det känns som en stor vinst för alla inblandade! Det är en positiv förändring för oss och för min egen del så skapar det både nytändning och stor arbetsglädje. Vuxenutbildningen kommer att synas mer nu och vi får en viktig roll där vi både gör mer nytta och kan utvecklas mer, tillägger Helene.

IFO och VuA kommer gemensamt arbeta för att minska arbetslösheten med målet att så många medborgare som möjligt ska bli självförsörjande och känna självständighet. Att lättare kunna erbjuda passande praktikplatser ute i verksamheterna, möta upp kompetensbrist och fånga upp långtidsarbetslösa och nyanlända genom bland annat utbildning, arbetsmarknadsanställningar och större samverkan med näringslivet, är en del av det arbete som väntar.

Byter namn till Stöd och vägledning

I samband med sammanslagningen görs också en organisationsanpassning hos IFO – som nu även byter namn till Stöd och vägledning för att bättre täcka in alla sina verksamheter. Utöver de två nytillkomna enheterna Stöd till arbete och Vuxenutbildning, skapas även enheten Utredning och stöd.

Senast publicerad 2018-12-28