Äldreomsorg

För dig som är äldre och som behöver service, omsorg och vård erbjuder Gnesta kommun äldreomsorg av god kvalitet.

Här finns information på lättläst svenska.

Service och tjänster för äldre kallas insatser. Exempel på insatser är äldreboende (kallas även särskilt boende), kortvårds- och växelvårdsboende, hemtjänst, färdtjänst, trygghetslarm, matdistribution och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Insatserna är alltid individuellt anpassade för att ge dig god vård och omsorg och rehabiliteringsträning utifrån dina egna behov. För att beviljas en insats krävs ett myndighetsbeslut.

Avgifter

Inom äldreomsorgen är de flesta insatser avgiftsbelagda. I Socialtjänstlagen regleras den högsta avgift som får tas ut och att den enskilde ska garanteras ett visst minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normala dagliga levnadsomkostnader.

Läs mer om vad äldreomsorgen kostar på sidan Avgifter för äldre, du hittar länken under Relaterad info.

Ansökan

Du ansöker om en instats genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Läs mer om hur ett ärende går till på sidan Ansök om insatser, du hittar länken under Relaterad info.