Äldre

För dig som är äldre och som behöver service, omsorg och vård erbjuder Gnesta kommun äldreomsorg av god kvalitet.

Service och tjänster för äldre kallas insatser. Exempel på insatser är äldreboende, hemtjänst, färdtjänst, trygghetslarm och matdistribution.

Insatserna är alltid individuellt anpassade för att ge dig god vård och omsorg och rehabiliteringsträning utifrån dina egna behov. 

Avgifter

Inom äldreomsorgen är de flesta insatser avgiftsbelagda. I Socialtjänstlagen regleras den högsta avgift som får tas ut och att den enskilde ska garanteras ett visst minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normala dagliga levnadsomkostnader.

Läs mer om vad äldreomsorgen kostar under rubriken avgifter.

Ansökan

Du ansöker genom att ta kontakt med biståndshandläggarna. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Läs mer om hur ett ärende går till.

Här finns information på lättläst svenska.

Kvalitetsredovisningar

Här hittar du Gnesta kommuns kvalitetsredovisningar från våra olika verksamheter. En kvalitetsredovisning beskriver verksamheten och hur väl målen nås och vad som planeras för att nå ännu bättre resultat kommande år.

Här kan du läsa mer om Kvalitetsredovisningar för 2013.öppnas i nytt fönster


Senast publicerad 2016-02-24