Äldre

För dig som är äldre och som behöver service, omsorg och vård erbjuder Gnesta kommun äldreomsorg av god kvalitet.

Här finns information på lättläst svenska.

Service och tjänster för äldre kallas insatser. Exempel på insatser är äldreboende, hemtjänst, färdtjänst, trygghetslarm och matdistribution.

Insatserna är alltid individuellt anpassade för att ge dig god vård och omsorg och rehabiliteringsträning utifrån dina egna behov. 

Avgifter

Inom äldreomsorgen är de flesta insatser avgiftsbelagda. I Socialtjänstlagen regleras den högsta avgift som får tas ut och att den enskilde ska garanteras ett visst minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normala dagliga levnadsomkostnader.

Läs mer om vad äldreomsorgen kostar på sidan Avgifter för äldre, se länk nedan.

Ansökan

Du ansöker om en instats genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Läs mer om hur ett ärende går till på sidan Ansök om insatser, se länk nedan.


Senast publicerad 2018-09-05