Äldreboende

När du inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till särskilt boende som är anpassade för äldre samt personer med demenssjukdom.

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande service och omvårdnad.

Läs hur du ansöker om särskilt boende på sidan Ansök om insatser.