Strandhagens brygga i Gnesta

Strandhagens brygga

Demens

Vad finns det för hjälp att få när glömskan kommer? I Gnesta kommun finns en demenssamordnare som kan vägleda och stödja i demensfrågor. Kommunen har även en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Dagverksamheten Strandhagens brygga

Strandhagens brygga är en dagverksamhet för dig som bor hemma och har en lätt till medelsvår demenssjukdom. Verksamheten finns i nya, fräscha lokaler i direkt anslutning till nybyggda äldreboendet Strandhagen.

I gemenskapen på Strandhagens brygga ingår aktiviteter, social samvaro och stimulans. Här får den som är demenssjuk träffa människor i liknande situation, stärka självkänslan i aktiviteter och bevara och stimulera minnesfunktioner. Besöken på dagverksamheten ger också stöd och struktur i vardagen. Samtidigt får anhöriga och närstående avlastning, vilket ökar möjligheten för den som är demenssjuk att kunna bo kvar hemma.

Dagverksamheten har öppet fem dagar i veckan (mån-fre).

Ansökan

För att komma till dagverksamheten behöver du ett beslut från biståndshandläggare. Mer information om hur du går tillväga för att ansöka hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd och omsorg. Se relaterad info.

För dagverksamhet tas avgift ut enligt kommunens taxa.

Särskilt boende för personer med demenssjukdom

På våra två äldreboenden i Gnesta kommun finns särskilda avdelningar för personer med demenssjukdom. På våra boenden kan personer med demenssjukdom vistas både inomhus och utomhus under trygga former.

Prata med demenssamordare

Gnesta kommuns demenssamordnare och diplomerade Silviasyster Viktoria Axzell har lång erfarenhet av arbete inom demenssjukvården. Hon finns på plats för att utbilda, informera och stödja i frågor som rör demens. Tveka inte att höra av dig till Viktoria om du har frågor. Se kontaktuppgifter.