Färdtjänst och riksfärdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att använda kommunala färdmedel, kan du ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Information på lättläst svenska.

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge möjlighet för dig med varaktiga funktionshinder att förflytta dig på egen hand.

Önskar du att resa utanför länet och har betydande svårigheter att resa med allmänna kommunikationer, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ansökan

En ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst gör du enklast via kommunens e-tjänster eller via ansökningsblankett, se relaterad information. Du kan även kontakta en biståndshandläggare om du har ytterligare frågor om ansökan. Det gör du via kommunens servicecenter, se kontakt.

Beställa färdtjänstresa

Alla färdtjänstresor beställs hos en beställningscentral som är gemensam för de flesta kommuner i länet. Telefonnummer till beställningscentralen hittar du under Kontakt.

Ansökan om en riksfärdtjänstresa gör du hos kommunen minst tre veckor före planerad resa. Avgiften för resan motsvarar kostnaden för andraklass tågbiljett. Ansökningsblankett för riksfärdtjänstresa finns under Relaterad info.

Praktiskt information

  • Färdtjänsten gäller inom kommungränsen med obegränsat antal resor. Dessutom får du åka 20 enkelresor/år inom Södermanlands län. Om du har särskilda skäl kan du ansöka om utökat antal resor utanför kommungränsen.
  • Chauffören hjälper till att öppna bildörren, underlätta i– och urstigning, bära bagage m.m. mellan bilen och ytterdörr på markplan.
  • Om du är gravt funktionshindrad och behöver hjälpt under resan kan du få tillstånd att ta med ledsagare utan extra kostnad. En medresenär får annars följa med och betalar då samma avgift som den färdtjänstberättigade. Synskadade får ha ledarhund med, i övrigt tillåts inga pälsdjur.

Mer information

Mer information kring sjuk- och behandlingsresor, arbetsresor, resor till daglig verksamhet samt riksfärdjänstresor, hittar du under Relaterad info. Där hittar du också mer information kring resornas kostnader, samt blanketter för ansökan och läkarintyg.