Fixartjänst

Du som bor i Gnesta kommun och är minst 75 år eller har en funktionsnedsättning, kan få hjälp med enklare praktiska sysslor i ditt hem. Tjänsten är gratis och utförs av kommunens Fixartjänst.

Om du inte kan få hjälp på annat sätt med vissa praktiska sysslor i ditt hem, kan du vända dig till Fixartjänst. Syftet med tjänsten är att förebygga och minska fallolyckor i hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Vad hjälper Fixartjänst till med?

Fixartjänst kan hjälpa till med enklare sysslor som är av karaktären att de skulle kunna leda till fallskador. Det kan till exempel vara byte av glödlampor och lysrör, uppsättning av lampor och gardiner, byten av proppar eller batterier i brandvarnare. Det kan också vara halksäkring under mattor, uppsättning av tavlor/krokar, uppfästning av sladdar och så vidare.

Vad hjälper Fixartjänst inte till med?

Fixartjänst kan inte erbjuda fönstertvätt, städning, inköp, byte av glasrutor eller lås eller möbelflytt utanför hemmet. Tjänsten omfattar heller inte tjänster som kräver behörighet, som till exempel el och VVS.

Hur anlitas Fixartjänst?

Fixartjänst erbjuds av Förvaltningsservice inom socialförvaltningen. Du som vill använda tjänsten tar kontakt med Förvaltningsservice som planerar och förbereder när uppdrag kan utföras. Tjänsten är gratis. Material såsom glödlampor och annat får du stå för själv.