Fixartjänst för seniorer

Du som bor i Gnesta kommun och är minst 75 år eller har en funktionsnedsättning, kan få hjälp med enklare praktiska sysslor i ditt hem. Tjänsten är gratis och utförs av kommunens Fixartjänst.

Om du inte kan få hjälp på annat sätt med vissa praktiska sysslor i ditt hem, kan du vända dig till kommunens Fixartjänst. Syftet med tjänsten är att förebygga och minska fallolyckor i hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Vad hjälper Fixartjänst till med?

Fixartjänst kan hjälpa till med enklare sysslor som till exempel byte av glödlampor och lysrör, uppsättning av gardiner, byten av proppar eller batterier i brandvarnare.

Vad hjälper Fixartjänst inte till med?

Fixartjänst kan inte erbjuda fönstertvätt, städning, inköp, byte av glasrutor eller lås eller möbelflytt utanför hemmet. Tjänsten omfattar heller inte tjänster som kräver behörighet, som till exempel el och VVS.

Vad kostar det?

Tjänsten är gratis. Material såsom glödlampor och annat får du stå för själv.

Hur anlitar jag Fixartjänst?

Fixartjänst erbjuds av Förvaltningsservice inom socialförvaltningen. Du som vill använda tjänsten tar kontakt med Förvaltningsservice som planerar och förbereder när uppdrag kan utföras.