Hemtjänst

Om du behöver stöd och hjälp i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Syftet är att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt.  

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd och hjälp som du kan få i ditt hem. För att få hemtjänst behöver du ett beslut från en biståndshandläggare på kommunen.

Det här kan du få hjälp med

Du kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Hemtjänsten kan komma alla tider på dygnet. Hur ofta de kommer baseras på dina behov. Om du har hjälp på natten så är det den kommunala hemtjänsten som kommer till dig, oavsett vilken utförare du har dagtid.

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad handlar om sådant som behövs för att tillgodose dina fysiska och sociala behov. Det kan till exempel vara:

 • hjälp att kunna äta och dricka
 • sköta din personliga hygien
 • på- och avklädning
 • bryta isoleringen
 • känna trygghet och säkerhet hemma
 • promenader och utevistelse
 • ledsagning till och från matservering

Serviceinsatser

Serviceinsatser är sådana insatser som inte direkt är kopplade till personlig omvårdnad men ändå behövs för att du ska må bra. Du kan till exempel på hjälp med:

 • städning
 • tvätta och stryka
 • inköp
 • apoteksärenden

Valfrihet

I Gnesta kommun tillämpar vi valfrihet inom hemtjänsten. Du som har fått din ansökan om hemtjänst beviljad kan därför välja vilken utförare du vill ha. Det betyder att du kan välja om det är den kommunala eller en privat verksamhet som kommer att utföra hemtjänst hos dig.

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter dina individuella behov. Du ansöker om en instats genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst, ansök om hemtjänst enligt socialtjänstlagen, SoL Länk till annan webbplats.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänt kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt.

För hemtjänst tas avgift ut i enlighet med kommunens omsorgstaxa.