Godkända utförare av hemtjänst

Du som har fått din ansökan om hemtjänst beviljad kan välja vilken verksamhet som ska utföra hemtjänst hos dig. Här kan du läsa om de godkända utförare som finns i Gnesta kommun.

Lindalens Omsorg AB

Lindalens omsorg är sedan tidigare verksamma i Nacka och Tyresö och har erbjudit hemtjänst sedan 2002. Vår vision är att ge dig som kund en helhetslösning där du kan känna dig trygg, och där dina behov och önskemål blir uppfyllda.

Det här kan vi göra för dig

Lindalens hemtjänst erbjuder allt från omvårdnad, städning och matlagning till social samvaro, ledsagning och trygghetslarm. När du väljer oss för din hemtjänst inleder vi med ett personligt hembesök för att gå igenom dina specifika behov och önskemål. Tillsammans med dig lägger vi därefter upp en personlig plan för hur arbetet hos dig ska utföras. Så att omsorgen blir på det sätt som du önskar.

Geografiskt område

Vi utför hemtjänstinsatser över hela Gnesta, mellan klockan 07 och 22.

Personal och kompetens

Lindalens hemtjänst bygger på kontaktmannaskap. Personalen arbetar i mindre grupper vilket gör att du möts av ett bekant ansikte som har kunskap om dina behov och önskemål.

Socialförvaltningen Gnesta kommun

Gnestas kommunala hemtjänst erbjuder trygg vård och omsorg i nära samverkan med dig. Vi har lång erfarenhet av att möta människor i deras hem, i alla delar av Gnesta.

Det här kan vi göra för dig

Vi erbjuder personlig omvårdnad och serviceinsatser för att du ska känna dig trygg att bo kvar hemma så länge du önskar. Hur just din hemtjänst ska se ut planerar vi tillsammans.

Vi har ett nära samarbete med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, såsom sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeut. Vi har även en nattpatrull. Om du har hjälp nattetid är det vår nattpatrull du möter, oavsett vilken utförare du har dagtid.

Geografiskt område

Vi utför hemtjänstinsatser över hela Gnesta, dygnet runt.

Personal och kompetens

Vår styrka är våra medarbetare, många med lång erfarenhet från arbete inom hemtjänst. För oss är det viktigt att utveckla och ta till vara på all den kompetens som vår personal har.