Hjälp i hemmet, hemtjänst

För att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma erbjuder Gnesta kommun flera olika möligheter till stöd och hjälp i hemmet.

Du kan bland annat få hjälp med hemtjänst, ledsagarservice, matdistribution, telefonservice och trygghetslarm.