Hemtjänst

Om du behöver stöd och hjälp i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Syftet är att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt.  

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd och hjälp som du kan få i ditt hem. Syftet med hemtjänst är att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. För att få hemtjänst behöver du ett beslut från en biståndshandläggare på kommunen.

Det här kan du få hjälp med

Du kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Hemtjänsten kan komma alla tider på dygnet. Hur ofta de kommer baseras på dina behov. Om du har hjälp på natten så är det den kommunala hemtjänsten som kommer till dig, oavsett vilken utförare du har dagtid.

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad handlar om sådant som behövs för att tillgodose dina fysiska och sociala behov. Det kan till exempel vara:

 • hjälp att kunna äta och dricka
 • sköta din personliga hygien
 • på- och avklädning
 • bryta isoleringen
 • känna trygghet och säkerhet hemma
 • promenader och utevistelse
 • ledsagning till och från matservering

Serviceinsatser

Serviceinsatser är sådana insatser som inte direkt är kopplade till personlig omvårdnad men ändå behövs för att du ska må bra. Du kan till exempel på hjälp med:

 • städning
 • tvätta och stryka
 • inköp
 • apoteksärenden

Valfrihet

I Gnesta kommun tillämpar vi valfrihet inom hemtjänsten. Du som har fått din ansökan om hemtjänst beviljad kan därför välja vilken utförare du vill ha. Det betyder att du kan välja om det är den kommunala eller en privat verksamhet som kommer att utföra hemtjänst hos dig.

Ansökan

Mer information om hur du går tillväga för att ansöka om insatsen hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd & omsorg.

Hemtjänstens insatser är behovsprövade. För hemtjänst tas avgift ut i enlighet med kommunens omsorgstaxa.