Hemtjänst

Om du behöver stöd och hjälp i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Det är ditt behov som avgör vilka insatser du kan få. Du kan till exempel få hjälp med:

  • måltider
  • personlig hygien
  • på- och avklädning
  • promenader
  • inköp
  • tvätt
  • städning

Vilka tider kommer hemtjänsten?

Hemtjänsten kan komma alla tider på dygnet. Hur ofta de kommer baseras på dina behov. Om du har hjälp på natten så är det den kommunala hemtjänsten som kommer till dig, oavsett vilken utförare du har dagtid.

Vad kostar hemtjänst?

Grundpriset för hemtjänst beräknas individuellt och baseras på din inkomst samt eventuella bidrag. Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2359 kr per månad (2023) och är densamma i hela landet. Det spelar ingen roll vilken utförare du har (kommunens hemtjänst eller ett privat företag), det är samma prissättning oavsett. Läs mer om avgifter för äldreomsorgen, se relaterad information.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Du behöver först ansöka om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen, SoL. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

När din ansökan kommit in utreds den av en biståndshandläggare på kommunen som fattar beslut om du har rätt till hemtjänst eller inte.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt.

Kan jag välja om jag vill ha kommunal eller privat hemtjänst?

Ja, när du fått beslut om hemtjänst får du själv välja vilken hemtjänst du vill ha hjälp av. Du kan välja mellan kommunala och privata hemtjänster. Läs mer om de godkända utförare som finns i Gnesta kommun.

Vad händer när jag fått min ansökan om hemtjänst beviljad?

När du har fått din ansökan beviljad gör du tillsammans med personalen en genomförandeplan hur det ska fungera hemma hos dig. Anhöriga få gärna delta på mötet om du önskar det.

Hur gör jag om jag behöver avbeställa hemtjänstinsatser tillfälligt?

Om du tillfälligt inte behöver insatserna ska du meddela din hemtjänstgrupp så snart som möjligt.

Vad händer om jag inte kan bo kvar hemma?

Om du har så omfattande behov av stöd, omvårdnad och service att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till ett av våra äldreboenden.

Läs mer om våra äldreboenden.