Matdistribution

Om du inte själv kan laga din middag eller ta dig till Träffpunkten, kan du ansöka om matdistribution.

Maten tillagas i Åsbacka kök och körs sedan hem till dig av hemtjänstpersonalen mellan 11.00 -12.30.

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt.

Avgift för matdistribution tas ut enligt kommunens taxa.