Telefonservice

Telefonservice innebär att personal från hemtjänsten ringer upp dig på en överenskommen tid, för att höra att allt står rätt till.

För dig som inte har hemtjänst eller trygghetslarm kan den här kontakten utifrån upplevas som en trygghet.  

Ansökan

Mer information om hur du ansöker, Se relaterad info.

Avgift för telefonservice tas ut enligt kommunens taxa.