Telefonservice

Telefonservice innebär att personal från hemtjänsten ringer upp dig på en överenskommen tid, för att höra att allt står rätt till.

För dig som inte har hemtjänst eller trygghetslarm kan den här kontakten utifrån upplevas som en trygghet.  

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt.

Avgift för telefonservice tas ut enligt kommunens taxa.