Hjälpmedel

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Det finns ett brett utbud av hjälpmedel för att underlätta för dig som har en nedsatt fysisk funktion. Behovet av hjälpmedel bedöms individuellt av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Exempel på hjälpmedel:

  • Rörelsehjälpmedel, till exempel rollatorer, käppar och rullstolar.
  • Hjälpmedel i hemmet, till exempel toalettstolsförhöjare, duschstolar och sängar.
  • Hjälpmedel för kognitivt stöd, till exempel speciellt utformade almanackor, planeringstavlor och klockor.
  • Hjälpmedel för kommunikation, till exempel samtalsapparater och talsynteser.

Utöver dessa hjälpmedel finns även olika syn-, hörsel och inkontinenshjälpmedel.

Ansök om hjälpmedel

Bor du hemma och har behov av hjälpmedel för förflyttning, till exempel rollator, vänder du dig till arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktsköterska på din vårdcentral, se Relaterad info

Har du behov av hjälpmedel i ditt hem, bor du på ett äldreboende eller i någon av kommunens gruppbostäder, vänder du dig istället till kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast inom hälso- och sjukvårdsenheten, Se Kontakt

Bostadsanpassningsbidrag

Om din fysiska funktion är nedsatt, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom, kan du ha rätt till bidrag för att få din bostad anpassad utfter dina behov. Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att du ska ha möjlighet att kunna bo kvar hemma. 

Hitta och jämföra hjälpmedel

På 1177 Vårdguidens webbplats finns mer information om olika hjälpmedel samt om hur processen kring ansökan och beslut om hjälpmedel går till, se relaterad informaion.