Korttidsboende

Korttidsboende är en tillfällig insats för dig som behöver mer stöd än du kan få i det egna hemmet. Om du växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende kallas det växelvård.

Kommunens korttidsboende och växelvård hittar du på Nygatan 25 i Gnesta. Här har vi totalt 12 rum med möjlighet till ett gemensamt vardagsrum med TV.

På boendet finns sjuksköterska på plats vissa tider, men går att nå dygnet runt. Det finns tillgång till läkare måndag till fredag dagtid, övrig tid hänvisar vi till Nyköpings lasarett.

Hur får jag korttidsboende?

För att beviljas en plats på korttidsboende krävs ett myndighetsbeslut. Du ansöker om insatsen med vår e-tjänst eller med en blankett, se relaterad information.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar dem dig till en biståndshandläggare för mer hjälp, se kontakt.