Särskilt boende

När du inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till särskilt boende som är anpassade för äldre samt personer med demenssjukdom.

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande service och omvårdnad.

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt.