Seniorboende

Seniorbostäder är avsedda för äldre och funktionshindrade som har behov av fysisk tillgänglighet, närhet till service och goda möjligheter till social samvaro.

Seniorboendet i Gnesta kommun finns inom kvarteret Cirkustomten. Alla lägenheter är handikappanpassade och det finns närhet till service, affärer, kommunikationer med mera.

Matservering och hemtjänst

Lägenheterna är placerade i vanliga hyreshus i anslutning till gemensamhetslokaler för olika aktiviteter. Det är nära till matserveringen Träffpunkten där det finns möjlighet att äta tillsammans med andra.

Kontakta Gnestahem för ytterligare information för att få veta hur du ställer dig i kö, se relaterad information.