Anhörigstöd

För att kunna ge andra stöd och hjälp kan du ibland behöva få stöd själv. Vi vänder oss till dig över 18 år som finns där för någon som inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigstödet är gratis och du behöver inte ha något
biståndsbeslut för att få det. Vi för inga journaler och har tystnadsplikt. 

Det här kan vi på anhörigstöd erbjuda dig:

  • Information om hjälp och stöd från kommun och region
  • Samtalsgrupper
  • Anhörigträffar där du får möjlighet att möta andra i liknande situation
  • Anhörigkafé
  • Enskilda stödsamtal
  • Föreläsningar och temakvällar efter önskemål

Anhörig till en person med missbruksproblem

Har din närstående en beroende- eller missbruksproblematik är du välkommen att vända dig till kommunens missbruk- och beroendebehandlare, se relaterad information.

Barn som anhöriga

Barn och ungdomar under 18 år hänvisas till kommunens råd- och stödmottagning, se relaterad information.

Aktuella föreläsningar och samtalsgrupper

Här finns aktuella föreläsningar och samtalsgrupper som du kan anmäla dig till.

Vi uppdaterar också vår sida på Facebook: Anhörigstöd i Gnesta kommun Länk till annan webbplats. med aktuella aktiviteter och annan viktig information för dig som är anhörig.