Anhörigstöd

För att kunna ge andra stöd kan du behöva få stöd själv. Vi vänder oss till dig över 18 år som finns där för någon som inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigstödet kan exempelvis bestå av enskilda samtal, samtal i grupp, information eller vägledning. Det är gratis och du behöver inte ha något biståndsbeslut för att få det. Vi för heller inga journaler och har tystnadsplikt.

Aktiviteter och samtalsgrupper

Aktuella föreläsningar

Ett annorlunda föräldraskap

Tid: 3 oktober 2023, klockan 18-19.30
Plats: Elektron, Västra Storgatan 16 i Gnesta.
Anmälan: Anmäl dig senast 26 september till anhorigstod@gnesta.se

Kent Petterssons berättelse om föräldraskapet till sonen David, som föds med två allvarliga funktionsnedsättningar. Om hur livet inte blev som tänkt. Om frustration, otillräcklighet, rädsla men också om kärlek, värme och glädje. Gratis inträde.

Att leva med psykisk sjukdom och vägen tillbaka

Åsa Höij berättar om sin egna resa från svår psykisk sjukdom till ett liv i återhämtning. Hennes berättelse handlar mycket om att förmedla hopp då hon idag arbetar som företagare. En vanlig fråga är ”Hur sjutton kan man ha varit så sjuk och stå här idag”.

Tid: 19 oktober 2023, klockan 18-19.30
Plats: Elektron, Västra Storgatan 16 i Gnesta.
Anmälan: Anmäl dig senast 12 oktober till anhorigstod@gnesta.se

Anhörigkafé

Anhörigkafét är en mötesplats där du som är anhörig får möjlighet att träffa andra i liknande situation, knyta nya kontakter och byta erfarenheter. Programmet planeras utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Anhörigkafét leds av Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun. Det är drop-in och du är välkommen att delta en eller flera gånger. Vi bjuder på fika.

Dag: Vi ses första tisdagen i varje månad
Tid: Klockan 14-15.30
Plats: Träffpunkten, Torggatan 16b i Gnesta

Enskilda samtal

Vi erbjuder även enskilda stödsamtal till dig som anhörig. Du är välkommen att höra av dig till Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun, på: anhorigstod@gnesta.se eller telefon 0158-275 645

Träffar för föräldrar till barn med NPF

Vi erbjuder anhörigträffar för dig som är förälder till barn eller ungdomar upp till 21 år med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Ingen diagnos krävs. Kom och samtala med andra i liknande situation, byt erfarenheter och få råd och stöd.

När: Vi har 1-2 träffar per månad, klockan 18-19.30.
Var: Träffpunkten, Torggatan 16 B, Gnesta.
Ledare: Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun. 
Information och anmälan: För nästa träff och anmälan mejla till anhörigkonsulent Jessica Lorenzen på anhorigstod@gnesta.se.

Samtalsgrupp för anhöriga till demenssjuka

Samtalsgruppen leds av demenssamordare Viktoria Axzell och anhörigkonsulent Jessica Lorenzen. Det är en sluten grupp som träffas var tredje fredag, på Träffpunkten i Gnesta. Vid intresse för att delta, vänligen kontakta Viktoria Axzell på telefon 0158 275924 eller mejl viktoria.axzell@gnesta.se

Samtalsgrupp för anhöriga till någon med psykisk ohälsa

Samtalsgruppen berör ämnen såsom begreppet psykisk hälsa, att stå bredvid någon med psykisk ohälsa, vad som är viktigt att tänka på, rättigheter och verktyg samt egenvård och vägen framåt.

Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra anhöriga anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon: 0158-275 645

Samtalsgrupp för dig som är förälder till vuxet barn med funktionsnedsättning

Känner du oro inför framtiden och vad som händer när du som förälder inte längre finns med? I denna samtalsgrupp pratar vi om förberedelser och funderingar inför framtiden.

Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra anhöriga anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon: 0158-275 645

Samtalsgrupp för dig som är 65+ och vårdar din partner i hemmet

Hur förändras parrelationen när min partner blir sjuk? Och hur kan vi bevara vår känsla av att vara vi när rollerna ändras? I samtalsgruppen har du möjlighet att prata med andra personer som befinner sig i liknande situation. Du får också stöd och verktyg för att bättre kunna hantera din vardagssituation.

Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra anhöriga anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon: 0158-275 645.

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Är du syskon till någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning? Då är du välkommen att anmäla dig till en digital samtalsgrupp för vuxensyskon. Länk till annan webbplats.

Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Anhörig till en person med missbruksproblem

Har din närstående en beroende- eller missbruksproblematik är du välkommen att vända dig till kommunens missbruk- och beroendebehandlare, se relaterad information.

Barn som anhöriga

Barn och ungdomar under 18 år hänvisas till kommunens råd- och stödmottagning, se relaterad information.

Vi uppdaterar också vår sida på Facebook: Anhörigstöd i Gnesta kommun. Länk till annan webbplats. med aktuella aktiviteter och annan viktig information för dig som är anhörig.