Anhörigstöd

För att kunna ge andra stöd kan du behöva få stöd själv. Vi vänder oss till dig över 18 år som finns där för någon som inte klarar vardagen på egen hand.

Du som anhörig kan vara en släkting, partner, vän eller granne. Anhörigstödet kan exempelvis bestå av enskilda samtal, samtal i grupp, information eller vägledning. Det är gratis och du behöver inte ha något biståndsbeslut för att få det. Vi för heller inga journaler och har tystnadsplikt.

Aktiviteter och samtalsgrupper

Aktuella föreläsningar

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda stödsamtal till dig som anhörig. Du är välkommen att höra av dig till Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun, på: anhorigstod@gnesta.se eller telefon 0158-275 645.

Träffar för föräldrar till barn med NPF

Vi erbjuder anhörigträffar för dig som är förälder till barn eller ungdomar upp till 21 år med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Ingen diagnos krävs. Kom och samtala med andra i liknande situation, byt erfarenheter och få råd och stöd.

När: Vi har 1 träff per månad, klockan 18-19.30.
Var: Träffpunkten, Torggatan 16 B, Gnesta.
Ledare: Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun. 
Information och anmälan: För nästa träff och anmälan kontakta anhörigkonsulent Jessica Lorenzen på anhorigstod@gnesta.se eller telefon 0158-275 645.

Samtalsgrupp för anhöriga till någon med demenssjukdom

Är du anhörig till en person med kognitiv svikt eller demenssjukdom som fortfarande bor hemma? Då är du välkommen till en samtalsgrupp där vi tillsammans lär oss mer om kognitiv svikt. Vi diskuterar, byter erfarenheter och stödjer varandra.

Samtalsgruppen leds av demenssamordare Viktoria Axzell och anhörigkonsulent Jessica Lorenzen. Det är en sluten grupp som träffas en gång var tredje vecka, på Träffpunkten i Gnesta.

Information och anmälan: För att anmäla intresse till samtalsgrupp kontakta anhörigkonsulent Jessica Lorenzen på anhorigstod@gnesta.se eller telefon 0158-275 645.

Samtalsgrupp för anhöriga till någon med beroendeproblematik

Är du orolig för din närståendes beroende? Det kan handla om exempelvis alkohol, narkotika eller spel. Välkommen till vår samtalsgrupp.

Hur kommunicerar man om ett beroende med sin närstående, och hur kan du som anhörig ta hand om dig själv på bästa sätt? I samtalgruppen pratar vi om problemlösning och känslor. Vi utbyter råd och stöd för hur du som anhörig kan hantera att leva nära en person med beroendeproblematik.

Samtalsgruppen leds av Mona Tönnessen, behandlare på Öppen vården och Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent på Gnesta kommun.

Information och anmälan: Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra anhöriga anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon 0158-275 645.

Samtalsgrupp för anhöriga till någon med psykisk ohälsa

Samtalsgruppen berör ämnen såsom begreppet psykisk hälsa, att stå bredvid någon med psykisk ohälsa, vad som är viktigt att tänka på, rättigheter och verktyg samt egenvård och vägen framåt.

Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra anhöriga anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon: 0158-275 645

Samtalsgrupp för dig som är förälder till vuxet barn med funktionsnedsättning

Känner du oro inför framtiden och vad som händer när du som förälder inte längre finns med? I denna samtalsgrupp pratar vi om förberedelser och funderingar inför framtiden.

Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra anhöriga anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon: 0158-275 645

Samtalsgrupp för dig som är förälder till barn- eller ungdom med stöd enligt LSS

Har du ett barn eller en ungdom, upp till 21 år, som är beviljad en eller flera insatser enligt LSS? I samtalsgruppen har du möjlighet att träffa andra i liknande situation, tillsammans kan ni dela erfarenheter och därmed få råd och stöd.

Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra anhöriga anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon: 0158-275 645

Samtalsgrupp för dig som är 65+ och vårdar din partner i hemmet

Är du över 65 år och vårdar din partner i hemmet? Vill du dela den erfarenheten med andra? Genom filmer och samtal närmar vi oss frågor som kan vara svåra att prata med andra om. Om kärlek, sorg, frustration. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka? Som deltagare får du möjlighet att prata med andra i liknande situation, lyfta det som är tungt, skratta tillsammans samt få verktyg att hantera din vardagssituation.

Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra personer anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon: 0158-275 645

Samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barn- eller ungdom med NPF

Varmt välkommen att delta i en kostnadsfri samtalsgrupp till dig som är mor- eller farförälder till barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST (tidigare autism och Aspbergers), Tourettes syndrom och språkstörning.

I samtalsgruppen får man möjlighet att öka sin kunskap om olika diagnoser, vertilera tankar, känslor och erfarenheter med andra som har en liknande situation. Samtalet leds av anhörigkonsulent.

Datum, tid och plats meddelas när fler än fyra anhöriga anmält intresse. Anmälan till: anhorigstod@gnesta.se eller telefon: 0158-275 645

Digitala samtalsgrupper

Är du syskon till någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning? Då är du välkommen att anmäla dig till en digital samtalsgrupp för vuxensyskon. Länk till annan webbplats.Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Stöttar du någon med psykisk ohälsa? Du är inte ensam!
Välkommen till en nationell, digital samtalsgrupp på plattformen Teams vid sex tillfällen (tisdagar). Vi samtalar utifrån Bräcke diakonis samtalsmaterial om roller, relationer, ansvar, skuld, skam, anpassning, gränssättning, sorg, acceptans och påfyllnad. Gruppen leds av anhörigkonsulenter.
Start: Tisdag 12 mars 2024, klockan 17-18:30
Intresseanmälan och information: Anhörigsamordnare Huddinge
kommun: 08-535 336 36, eller anhorig@huddinge.se.
Begränsat antal deltagare, anmälan senast tisdag 5 mars.

Anhörig till en person med missbruksproblem

Har din närstående en beroende- eller missbruksproblematik är du välkommen att vända dig till kommunens missbruk- och beroendebehandlare, se relaterad information.

Barn som anhöriga

Barn och ungdomar under 18 år hänvisas till kommunens råd- och stödmottagning, se relaterad information.

Facebook

Vi uppdaterar vår sida på Facebook: Anhörigstöd i Gnesta kommun Länk till annan webbplats. regelbundet med aktuella aktiviteter och annan viktig information för dig som är anhörig. Följ oss gärna där!