Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Kursen är gratis och 60 timmar lång.

Kursen är obligatorisk för personer i etableringsprogrammet men frivillig för övriga. Det är dock en bra möjlighet där du får lära dig hur det fungerar att leva i Sverige och vilka rättigheter och skyldigheter du har.  

Vem kan gå samhällsorientering?

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, eller du som är anhöriginvandrare, kan gå kursen i samhällsorientering. Du måste vara folkbokförd i Gnesta kommun.

Personer som tas emot i kommunen med anvisning från Migrationsverket anmäls i samband med inskrivning på Arbetsförmedlingen. Övriga måste själva kontakta kommunens vuxenutbildning om man önskar samhällsorientering.

Vad innehåller kursen?

Kursen ger dig kunskap om:

  • De mänskliga rättigheterna
  • Grundläggande demokratiska värderingar
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Hur det svenska samhället är organiserat
  • Praktiskt vardagsliv