Stöd till nyanlända

Gnesta kommun har ett organiserat mottagande av personer som fått uppehållstillstånd och anvisas till kommunen av Migrationsverket. Kommunen är skyldig att ordna bostad samt erbjuda samhällsorientering till dessa personer.

Migrationsverket anvisar nyanlända flyktingar till alla Sveriges kommuner utifrån fastställda kommuntal. 

Etableringsperiod

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering av nyanlända. Etableringsperioden pågår i två år och består av en rad insatser som ska underlätta för den nyanlända att ta del av det svenska arbets- och samhällslivet. Etableringsperioden har i syfte att matcha och stödja individer till en utbildning eller arbete.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för bosättning, svenskundervisning och samhällsinformation, under etableringsperioden.

Kommunen ordnar aktiviteter som till exempel språkvänsverksamhet, språkcaféer, läxhjälp och annat, ofta i samarbete med föreningar såsom Röda Korset, studieförbund och privatpersoner.

En nyanländ person som anvisas till Gnesta kommun via Migrationsverket ska själv ta kontakt med Statens servicecenter för en första kontakt med Arbetsförmedledningen.

Den som kommer som anhörig eller bosätter sig på egen hand måste själv ta kontakt med Arbetsförmedlingen för inskrivning i etableringsprogrammet.

Kommunen ansvarar inte för att ordna bostad åt andra än de personer som anvisas till Gnesta kommun.