Stöd till nyanlända

Gnesta kommun har ett organiserat mottagande av personer som fått uppehållstillstånd och anvisas till kommunen av Migrationsverket. Kommunen är skyldig att ordna bostad samt erbjuda samhällsorientering till dessa personer.

Migrationsverket anvisar nyanlända flyktingar till alla Sveriges kommuner utifrån fastställda kommuntal. 

Etableringsperiod

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering av nyanlända och i viss mån anhöriga till dessa. Det vill säga att ta reda på vad individen har för tidigare erfarenhet och stödja och matcha till utbildning och arbete. Etableringsperioden pågår i två år och består av en rad insatser som ska underlätta för den nyanlända att ta del av det svenska arbets- och samhällslivet.

Kommunen ordnar aktiviteter

Kommunen har ansvar för bosättning, svenskundervisning och samhällsinformation på modersmål för vuxna, förskola och skola för barn och ungdomar samt har ett visst ansvar för personer över 65 år. Kommunen ordnar också olika aktiviteter som till exempel språkvänsverksamhet, språkcaféer, läxhjälp och annat. Ofta i samarbete med föreningar, Röda Korset, studieförbund och privatpersoner.  

En nyanländ person som anvisas till kommunen via Migrationsverket får hjälp med en första kontakt med Arbetsförmedlingen. Den som kommer som anhörig eller bosätter sig på egen hand måste själv söka upp Arbetsförmedlingen eller kommunens integrationssamordnare. Kommunen ansvarar inte för att ordna bostad åt andra än de som anvisas.

Drop-in för nyanlända

Varje tisdag, klockan 13-16.30, erbjuder Gnesta kommun drop-in träffar för dig som är nyanländ i kommunen. Då är kommunens integrationssamordnare på servicecenter för att hjälpa dig med praktiska frågor. Du kan bland annat få hjälp med:

  • Hur du gör för att söka jobb eller utbildning.
  • Hur du anmäler dina barn till förskola/skola.
  • Hur du söker bostad.
  • Vart du ska vända dig om du behöver hälso- och sjukvård.
  • Hur du fyller i olika blanketter.
  • Stöd i kontakten med olika myndigheter.
  • Du kan få hjälp på språken arabiska, engelska, franska och svenska.
  • Du kan få hjälp på språken svenska, engelska, franska och arabiska.